Jämställdhetsdagarna

Konferensen Jämställdhetsdagarna genomfördes 27-28 januari 2016 i samarbete med Sveriges Kvinnolobby och MCI Group.

Sveriges Kvinnolobby kan du nå via:
info@forumjamstalldhet.se / www.forumjamstalldhet.se
info@sverigeskvinnolobby.se / www.sverigeskvinnolobby.se

Och MCI kan du nå via:
stockholm@mci-group.com / www.mci-group.com/sweden / association.mci-group.com/