Vad är Jämställdhets-
dagarna?

Jämställdhetsdagarna är Sveriges största jämställdhetskonferens! Vi erbjuder kompetensutveckling, nätverkande och inspiration för dig som arbetar med eller ansvarar för jämställda verksamheter. Vårt program innehåller föreläsningar med stora talare, fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder. Som deltagare får du ta del av ny och spännande kunskap, fördjupande analyser och goda exempel från andra delar av landet. Välkommen till Örebro 31 januari till 1 februari 2017!

Vem kommer?

Jämställdhetsdagarna vänder sig till dig som arbetar med eller ansvarar för jämställda verksamheter och lockar cirka 1000 deltagare från hela landet. Vår målgrupp finns både inom kommuner, landsting och myndigheter och inom privat sektor. Kanske är du chef eller förtroendevald, controller eller sakkunnig i en kommun eller ett landsting? Kanske har du en titel som planerare, strateg eller samordnare med fokus på jämställdhet eller mångfald? Eller jobbar du med verksamhets- eller kvalitetsutveckling i ett företag eller en stor organisation? I så fall kommer du att ha ett stort utbyte av att delta på Jämställdhetsdagarna!

Det handlar om jämställdhets-
integrering!

Jämställdhetsdagarna utgår från jämställdhetsintegrering, som är den strategi som Sverige och världen har valt för att nå ett jämställt samhälle. Det betyder att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av alla processer. Då sätts jämställdheten i centrum istället för att bli ett sidoprojekt. Jämställdhetsintegrering är en strategi som passar så väl myndigheter och kommuner som organisationer och företag. På Jämställdhetsdagarna 2017 kommer vi särskilt att fokusera på att integrera ett jämställdhetsperspektiv i budgetarbetet.