Programmet består av 25 seminarier med tillhörande verkstäder där de fyra jämställdhetspolitiska delmålen bryts mot samhällsutmaningar som arbete, demografi och hälsa, hållbar utveckling, integration och välfärd. Under verkstäderna får du ta del av strategier och metoder som du kan ta med hem och använda i din egen organisation. Med i programmet finns ministrar, experter, kändisar och praktiker. Jämställdhetsdagarna börjar den 27 januari kl. 11.00 och avslutas den 28 januari kl. 16.00.
Klicka här för att ladda ner programboken för Jämställdhetsdagarna. 

Filtrera programmet

Arbete
Demografi och Hälsa
Generell
Hållbar Utveckling
Integration
Välfärd
Verkstad
Ekonomisk jämställdhet
En jämn fördelning av makt och inflytande
Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra


2016-01-26

10:45 - 18:00
Ta del av Öppna programmet!

Parallellt med programmet pågår det öppna programmet som erbjuder spetskunskap genom korta föredrag, samtal och kulturakter. Ta del av det spännande innehållet när det passar dig! Öppna programmet pågår på utställningsscenen och genomförs i samarbete med Malmö stad. ONSDAG 27 JANUARI 10.45 Hej och välkommen! 10.55 Teater med Gender Equality Group 11.10 Betydelsen av social och ekonomisk […]

2016-01-27

11:00 - 12:00
Invigningsceremoni

Jämställdhetsdagarna inleds med en invigningsceremoni i kongresshallen (High Live 1) som bjuder på både intressanta tal och kulturinslag. Clara Berglund, Sveriges Kvinnolobby, och Trine Steffensen, MCI Nordics, inleder ceremonin som därefter modereras av Heidi Avellan, politisk chefredaktör för Sydsvenskan. Vi bjuds på framföranden av jämställdhetsminister Åsa Regner och regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon. Dessutom uppträder Carolinae […]

12:30 - 13:30
1A: Jämställdhetsbudgetering

Jämställdhetsbudgetering innebär att anlägga ett könsperspektiv på resursfördelningen på nationell, regional eller lokal nivå. Det är ett effektivt verktyg för att se om jämställdhetsmålen översatts till budgetmässiga beslut och hur resurser fördelas i samhället.

Generell
12:45 - 13:30
4A: Bättre skydd mot våld genom LOU och IOP?

Kommuner har ansvar för att säkerställa stöd och skydd för kvinnor som utsatts för våld och hot. Hur kan det civila samhällets arbete för våldsutsatta sammanfogas med det offentliga ansvaret?

Välfärd Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
12:45 - 13:30
3A: Jämställdhet som motor för social hållbarhet

Social hållbarhet kräver en helhetssyn. Kan jämställdhetsintegrering ge den systematik som vi behöver? Kan fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete vara en indikator för social hållbar utveckling?

Hållbar Utveckling Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
12:45 - 13:30
2A: Rätt att jobba heltid och ge omsorg

Den svenska jämställdhetspolitiken ska se till att ingen ska behöva välja mellan arbete och familj. För att kvinnor och män ska kunna försörja sig själva måste de ha tillgång till heltidsarbete på samma villkor.

Arbete Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
13:30 - 14:15
1B: Verkstad | Jämställdhetsbudgetering – från politisk vilja till hållbar struktur

I Örebro kommun har en analys av resursfördelningen blivit en självklar del av arbetet med jämställdhetsintegrering. Örebro kommun guidar er genom detaljerna i en process som börjar med politisk vilja och slutar med en hållbar struktur.

Generell Verkstad
13:30 - 14:15
2B: Verkstad | Föräldrasmarta företag

Föräldrasmarta företag vet att det är smart att investera i stöd för att hjälpa medarbetare kombinera arbete och föräldraskap. Välkommen till en verkstad med inspiration och kunskap om hur din organisation kan arbeta föräldrasmart.

Arbete Verkstad Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
13:30 - 14:15
3B: Verkstad | 100 workshops

Projektet #100 workshops går ut på skapa tillfällen för invånare i stadsområdet Öster i Malmö att reflektera över jämställdhet utifrån sin egen vardag. Damma av baskunskaperna kring jämställdhet och ta del av övningar som du kan använda i din egen vardag.

Hållbar Utveckling Verkstad En jämn fördelning av makt och inflytande
13:30 - 14:15
5A: Det inbäddade våldet

Mäns våld mot kvinnor angår hela välfärdssamhället och måste hanteras av en mängd professioner. Vem är ansvarig för att upptäcka att en kvinna som blir sjukskriven har utsatts för våld?

Demografi och Hälsa Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
13:30 - 14:15
4B: Verkstad | Partnerskap med civilsamhället

Sigtuna kommun har slutit ett unikt samarbetsavtal med kvinnojouren. I verkstaden får du metoder för hur avtal mellan det offentliga och civilsamhället kan utvecklas.

Välfärd Verkstad Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
14:15 - 15:00
5B: Verkstad | Att fråga om våld i nära relation

Hortlax hälsocentral har arbetat systematiskt med att identifiera mäns våld mot kvinnor under tre års tid, nu delar de med sig av sina erfarenheter.

Demografi och Hälsa Verkstad Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
15:00 - 15:45
6A: Demokrati i förorten

Jämställdhetsintegrering kan vara en motor för att stärka både integrationen och demokratin.

Integration En jämn fördelning av makt och inflytande
15:45 - 16:30
9A: Hållbar ekonomisk utveckling

Traditionella ekonomiska modeller är inte ekologiskt, ekonomiskt eller socialt hållbara. Finns det alternativa och jämställda lösningar för hållbar ekonomisk utveckling?

Hållbar Utveckling Ekonomisk jämställdhet
15:45 - 16:30
8A: Högre kvalitet och mindre sjukskrivningar med jämställd vård

Hur styr våra föreställningar om kön fördelningen av resurser till män och kvinnor inom vården? På vilket sätt kan en mer jämställd vård en del av lösningen?

Demografi och Hälsa En jämn fördelning av makt och inflytande
15:45 - 16:30
6B: Verkstad | Inkluderande tillväxt

Region Skåne genomför tre parallella mentorsprogram i olika delar av regionen som syftar till att stötta kvinnor med utländsk bakgrund till egenförsörjning.

Integration Verkstad En jämn fördelning av makt och inflytande
15:45 - 16:30
10A: Samhällsplanering för jämställdhet

En nyckel till välfärd är att människor har ett gott boende och trygga offentliga miljöer att vistas i. Samhällsplanering och planering enligt plan- och bygglagen, PBL, är ett verktyg att använda i arbetet för jämställdhet.

Välfärd En jämn fördelning av makt och inflytande
15:45 - 16:30
7: Vad är jämställdhetsintegrering för fackförbunden?

Vad innebär jämställdhetsintegrering som strategi för fackliga organisationer? Vad görs centralt och vad kan göras på en arbetsplats?

Generell
16:30 - 17:15
9B: Verkstad | Standard för jämställdhetsintegrering i socialfondens projekt

Jämställdhet ska integreras i allt arbete i Europeiska socialfonden under programperioden 2014-2020. Som vägledning för arbetet har Svenska ESF-rådet tagit fram en standard för jämställdhetsintegrering.

Hållbar Utveckling Verkstad Ekonomisk jämställdhet
16:30 - 17:15
8B: Verkstad | Proffspatienter och bemötande

Kom och hör om Norrbottens klinik för obstetrik och gynekologi som arbetar med proffspatienter, det vill säga kvinnor ur allmänheten som utbildar studenter på läkarprogrammet under sin praktik.

Demografi och Hälsa Verkstad En jämn fördelning av makt och inflytande
16:30 - 17:15
10B: Verkstad | Hur skapas jämställda offentliga miljöer

När känner vi oss välkomna och bekväma i stadens och tätortens mötesplatser och stråk? Några intressanta exempel presenteras, där arbetet för jämställdhet står i fokus.

Välfärd Verkstad En jämn fördelning av makt och inflytande
16:30 - 17:15
11: Grundkurs 1: Tillbakablick, vad har gjorts?

Jämställdhetsdagarnas grundkurs innehåller grundläggande kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering och är indelad i fyra delar.

Generell

2016-01-28

08:30 - 09:15
15A: Utrikesfödda kvinnors självständighet

Det är dags att regeringen och kommunerna tar ansvar för att trygghetssystem och arbetsmarknadsåtgärder utformas och tolkas på ett sätt som stärker invandrade kvinnors ekonomiska självständighet.

Integration Ekonomisk jämställdhet
08:30 - 09:15
14A: Förebyggande arbete mot våld

Våldsprevention handlar om att ta tag i bakomliggande strukturer som befäster stereotypa könsroller. Hur kan vi skapa ett hållbart långsiktigt arbete för att förebygga mäns våld?

Hållbar Utveckling Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
08:30 - 09:15
12: Grundkurs 2: Strategi för kärnverksamheten

Jämställdhetsdagarnas grundkurs innehåller grundläggande kunskap om jämställdhetsintegrering och är indelad i fyra delar.

Generell
08:30 - 09:15
13A: Jämställdhetsintegrera folkhälsan

Hur kan ett medvetet jämställdhetsperspektiv bidra till att öka människors inflytande och samtidigt bidra till folkhälsan?

Demografi och Hälsa En jämn fördelning av makt och inflytande
09:15 - 10:00
16A: Jämställt näringsliv

Vilka metoder kan användas för att stärka kvinnors makt och inflytande i näringslivet? Och hur kan företags verksamheter bli mer jämställda?

Arbete En jämn fördelning av makt och inflytande
09:15 - 10:00
15B: Verkstad | SMART ekonomi – Analysera för att förändra

I projektet SMART ekonomi tog kommunen fram en modell som visar hur mycket samhället skulle tjäna på att investera i utbildning och stöd för utrikesfödda kvinnor.

Integration Verkstad Ekonomisk jämställdhet
09:15 - 10:00
14B: Verkstad | En kommun fri från våld

I denna verkstad beskrivs det första årets erfarenheter från det femåriga projektet ”En kommun fri från våld”.

Hållbar Utveckling Verkstad Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
09:15 - 10:00
17. Hur organiseras framtidens välfärd?

Hur har ökningen av privata utförare i välfärden påverkat jämställdheten? Hur anser välfärdsutredningen att välfärden bör organiseras för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män?

Välfärd En jämn fördelning av makt och inflytande
09:15 - 10:30
13B: Verkstad | Behöver personer med intellektuell/psykisk funktionsvariation kunskap om känslor, relationer och våld?

V.I.P.-programmet syftar till att förebygga att personer med intellektuella eller psykiska funktionsvariationer utsätts för eller utsätter andra för våld i nära relationer. Lyssna till en presentation av programmet, se en film och prova en övning.

Demografi och Hälsa Verkstad En jämn fördelning av makt och inflytande
10:00 - 10:45
16B: Verkstad | Jämställdhetsintegrera entreprenörskapssystemet

Genom en gemensam process har Region Skåne tillsammans med företagsfrämjande aktörer utformat tydliga jämställdhetskrav. Kom och lyssna på olika aktörers metoder och strategier.

Arbete Verkstad En jämn fördelning av makt och inflytande
10:45 - 11:30
20A: Nolltolerans mot hedersförtryck

Hur kan regering, landsting och andra organisationer arbeta för att bekämpa hedersförtryck? Hur kan ifrågasättandet av hedersförtryck bemötas?

Integration Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
10:45 - 11:30
19A: Agenda 2030 kräver jämställdhet!

Sverige har drivit jämställdhet som en viktig fråga i arbetet med FNs nya utvecklingsmål. Hur tänker regeringen, landstingen, kommunerna, företagen och ideella organisationer arbeta jämställt för att de ska nås?

Hållbar Utveckling Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
10:45 - 11:30
18A: Grundkurs 3: Metoder och genomförande

Grundkursen handlar om hur du kan implementera jämställdhetsintegrering i din egen organisation. Passet går igenom olika metoder för jämställdhetsintegrering.

Generell
10:45 - 11:30
21A: Att styra mot jämställdhet

Vad kan vi lära från hur regioner och kommuner har lyckats jämställdhetsintegrera sin styrning?

Generell
11:30 - 12:15
22A: Vägen till jämställda löner

Hur ska takten kunna ökas i arbetet mot jämställda löner? Vilket ansvar har arbetsmarknadens parter?

Arbete Ekonomisk jämställdhet
11:30 - 12:15
20B: Verkstad | Bred samverkan mot våld

I Malmö stad finns ett brett samarbete mellan privata, kommunala och ideella verksamheter. Tillsammans har man hittat innovativa lösningar för att möjliggöra för kvinnor att lämna hedersförtryck.

Integration Verkstad Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
11:30 - 12:15
19B. Verkstad | Jämställdhetskartan

Jämställdhetskartan är ett webbaserat verktyg som ger en bredare, och mer komplett bild av hur jämställdheten ser ut på lokal nivå.

Hållbar Utveckling Verkstad En jämn fördelning av makt och inflytande
11:30 - 12:15
21B: Verkstad | Modellkommuner

I den här verkstaden får ni en inblick i hur benchmarking kan användas som metod för fortsatt systematiskt jämställdhetsarbete.

Generell Verkstad
11:30 - 12:15
18B: Verkstad | Checklista för jämställd biståndsbedömning

Checklista för jämställd biståndsbedömning är en metod som utarbetades på socialtjänsten i Malmö stad. Ta del av checklistan och hur den blev en del av ordinarie arbete och rutin.

Generell Verkstad
12:15 - 12:45
22B: Verkstad I Individuell lönesättning och lönekartläggning – Sätt att nå jämställda löner!

Vi tittar närmare på de modeller och verktyg vi i Vision tycker är viktiga för att nå jämställda löner på arbetsplatsen.

Arbete Verkstad Ekonomisk jämställdhet
12:45 - 13:30
23A: Jämställdhet istället för antiplugg-kultur

Pojkars skolresultat sjunker allt mer i förhållande till flickors. Hur kan antiplugg-kulturen bland pojkar förändras?

Välfärd Ekonomisk jämställdhet
13:30 - 14:15
27A: Ett jämställt mottagande som utmanar mansrollen

En viktig del av integration bör vara att utmana stereotypa attityder. Ett strategiskt jämställdhetsarbete i asylpolitiken och mottagandet höjer samtidigt kvaliteten på verksamheten.

Integration Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
13:30 - 14:15
24A: Jämställda lösningar på arbetsmarknadens utmaningar

Arbetsmarknaden förändras snabbt. Hur kan jämställdhet vara en del av lösningen på arbetsmarknadens utmaningar?

Arbete En jämn fördelning av makt och inflytande
13:30 - 14:15
25A: Ett liv av omsorg

Att kvinnor tar ett större ansvar för omsorg om andra under hela livet får konsekvenser för så väl kvinnorna själva som för samhället. Vi analyserar det obetalda arbetet ur ett livscykels- och samhällsperspektiv.

Demografi och Hälsa Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
13:30 - 14:15
23B: Verkstad| Livslångt läsande

Ytternäs skola berättar om sitt läsprojekt för att minska skillnaderna mellan pojkar och flickors skolresultat.

Välfärd Verkstad Ekonomisk jämställdhet
13:30 - 14:15
26A: Grundkurs steg 4: Hållbarhet och uppföljning

Grundkursen handlar om hur man förhindrar att jämställdhetsintegrering bara blir ett avgränsat projekt. För att uppnå resultat krävs politisk vilja och strukturer som följer upp arbetet.

Generell
14:15 - 15:00
24B: Verkstad | Jämställdhet i arbetsmarknadsåtgärder

Hur arbetar Botkyrka kommun med att jämställdhetsintegrera arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor? Vad är nyckelfaktorerna för framgång?

Arbete Verkstad En jämn fördelning av makt och inflytande
14:15 - 15:00
27B: Verkstad | Ensamkommande barns attityder till kön

I Hedemora och Falun arbetar man med att jämställdhetsintegrera mottagandet av barn på flykt. Ta del av den strategi och de metoder som har använts i projekten.

Integration Verkstad Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
14:15 - 15:00
25B: Verkstad | En förälder blir till

En förälder blir till är ett material som riktar sig till verksamma inom barnhälsovård och på familjecentraler, som till exempel barnsjuksköterskor, förskolelärare, läkare och kuratorer.

Demografi och Hälsa Verkstad Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
14:15 - 15:00
26B: Verkstad I Statistikverkstad

Här presenteras en metod för att hitta orsaker till och konsekvenser av olika jämställdhetsproblem. Deltagarna kan välja att jobba med en fråga som berör deras eget verksamhetsområde.

Generell Verkstad
15:15 - 16:00
Avslutningsceremoni

För att runda av årets Jämställdhetsdagar så arrangeras en avslutningsceremoni i Kongresshallen (High Live 1). Under ceremonin tillkännages vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset, ackompanjerat av vår fantastiska blåskvintett. Detta följs av att Sveriges Kvinnolobbys Getrud Åström tillsammans med moderator Heidi Avellan sammanfattar Jämställdhetsdagarna med ett framåtblickande samtal och över videolänk får vi en hälsning från den nigerianska […]